Kansainvälinen toiminta

Feelix-hankkeessa tutustuttiin kansainvälisten kumppaneiden hyviin käytäntöihin, joista saatiin lisäarvoa Feelix-hankkeen kohderyhmille.

Hyvinvointia keholle ja mielelle Götanmaalla

Blekinge Centre of Competence/Blekinge Kompetenscentrum, Ruotsi

Blekingenin Kompetenssikeskus on Blekingenin seudun tutkimus- ja kehitysyksikkö. Keskuksessa tehdään työtä kansallisen terveyden ja käytäntöjen innovaatioiden eteen. Poikkitieteellisen tieteellisen tutkimuksen, yhteisöprojektien ja tiedon välittämisen kautta pyritään Blekingenin seudun asukkaiden elämänlaadun parantamiseen.

Blekingessä tutustuimme Mind the Gap -hankkeen toimintaan ja tuloksiin sekä Blekinge Kompetenscentrumin muuhun toimintaan.

Mind the Gapin henkilökeskeiset menetelmät perustuvat eettiseen lähestymistapaan, jossa jokaista kohdellaan kunnioituksella, myötätunnolla ja arvokkaasti. Menetelmillä pyritään tasa-arvoiseen kumppanuuteen kunnioittaen ja luottaen toistensa tietoihin, resursseihin ja kykyihin.

Meille esiteltiin myös Anthropedia-hyvinvointivalmennusta. Valmennukseen voivat osallistua henkilöt, jotka ovat syntyneet Euroopan ulkopuolella, joilla on akateeminen koulutus ja jotka ovat työnhakijoina työvoimatoimistossa. Rekrytoinnissa määritellään voiko henkilö ottaa vastaan koulutusta.

Tutustuimme lisäksi Anthropedia-hyvinvointi-SPAhan. Hyvinvointi-SPA tarjoaa hyvinvointia keholle ja mielelle yksinkertaisten, rentouttavien aktiviteettien (ioninen jalkakylpy, biopatja, Raikasta ilmaa –huone, lepotuoli, valohuone ja biopalaute-huone) avulla.

Matkakertomus: Valmennuksen ja rentoutuksen äärellä merellisessä Karlskronassa

Blekinge-Center-of-Competence-presentation (pdf-tiedosto aukeaa uuteen välilehteen)

https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/blekinge-kompetenscentrum.html 


Maahanmuuttajat mukaan työelämään ja katulasten kyvyt käyttöön

Stebo, Genk, Belgia

Stebo-organisaatiolla on monenlaista toimintaa. Stebossa työskennellään yhdessä kohti reilumpaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet.

Belgiassa tutustuimme nuorille maahanmuuttajille suunnattuun Upgrade2Work- hankkeeseen, jossa toimii kaksi teemaryhmää:

  1. New jobs: guidance and support for migrants and youth to take new kinds of jobs ja
  2. New skills and coaching approaches.

Meille esiteltiin Olympia-työkalua, jolla tuetaan työhön valmentajia, mentoreita ja työnvälittäjiä, jotka opastavat maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita kohti työllistymistä.

Olympia-työkalu opastaa CV-kertomuksen tekoon, joka on räätälöity valmennettavaa varten. CV-kertomus kuvaa ytimekkäästi valmennettavan vahvuuksia ja mitä hän tarvitsee voidakseen parhaalla mahdollisella tavalla suoriutua työmarkkinoilla.

Lisäksi meille esiteltiin belgialaisen StreetwiZe-organisaation toimintaa. Organisaation toiminnassa on kyse katulapsista maailman slummeissa ja siitä, miten heidän elämästään saadaan parempaa koulutuksen kautta. Keskiössä ovat lasten omat selviytymistaidot ja luottamus niihin. StreetwiZe on keksinyt miten katulasten selviytymistaitoja voidaan käyttää yrityksissä. StreetWize luo pysyvää muutosta organisaatiossa 4 Katutaidon kautta ja keskittyy sulauttamaan ne koko organisaatioon 4 Katutekniikan avulla. https://stebo.be/

Matkakertomus: Belgian benchmark-päivillä päästiin mukaan ohjaajapäiville ja opittiin uutta vahvuuksista.


Green Jobs – vihreä vaihtoehto työllistymiseen

Popovon kaupunki, Bulgaria

Valitettavasti emme COVID19-tilanteen vuoksi päässeet tutustumaan bulgarialaiseen kumppaniimme paikan päällä. Sen sijaan pidimme kesäkuussa 2020 kolmipäiväisen online-seminaarin, johon he pystyivät osallistumaan.

Popovon kunnassa perustettiin vuonna 2013 sosiaalinen yritys, jonka tarkoitus oli tarjota riskiryhmiin kuuluville henkilöille uusia mahdollisuuksia ja rohkaisua.

Sosiaalisen yrityksen tehtäviin kuuluu kaupungin puhtaanapito ja ympäristön hoito – puutarhat, viheralueet, lasten alueet ja urheilualueet. Tehtäviin kuuluvat myös viheralueiden nurmikoiden leikkaus, vesistöalueista ja joenuomista huolehtiminen ja kunnallisen omaisuuden korjaustyöt.

Sosiaalinen yritys työllisti alun perin 15 henkilöä 12 kuukauden ajaksi. Nykyään kymmenet uudet ihmiset ovat kouluttautuneet ”Maisematyöntekijöiksi” ja työllistyneet Popovon sosiaaliseen yritykseen.

Popovon kunta on päättänyt, työkoneiden sijasta, sijoittaa ihmisten hyvinvointiin takaamalla heille asiaankuuluvan sosiaalisen turvan, riittävän toimeentulon, hyvät työolosuhteet, työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen ja mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.


Each and everyone is needed – Kaikkia tarvitaan

Jugendberufsagentur Hamburg Wandsbek, Hampuri, Saksa

Saksassa tutustuimme Jugendberufsagentur Hamburg Wandsbekiin. Se on yksi Hampurin seitsemästä JBA-keskuksesta. JBA on nuorten työllisyystoimisto, joka vastaa jossain määrin Suomessa toimivia Ohjaamoja. JBA-Hampurin verkoston koordinaattori ja verkosto-osaston edustaja esittelivät JBA:n toimintaa ja heidän toimitilojaan kuin myös muita työntekijöitä. Seuraavaksi siirryimme HIBB:iin eli Hampurin ammatillisen koulutuksen instituuttiin. Siellä meille esiteltiin heidän datanhallintasysteemiään.

Matkan parhaita anteja oli ymmärtää kuinka yleistä oppisopimuskoulutus on Saksassa, miten JBA jalkautuu nuorten pariin jopa kotikäyntien muodossa, miten JBA toimii ns. yhden luukun taktiikalla ja miten nuoren yksilölliset tarpeet otetaan huomioon oppisopimuspaikoissa. Vaikutuimme myös suuresti datahallintasysteemistä, jossa seurataan tarkasti mihin oppilaat etenevät ns. kymppiluokan jälkeen. Huolta pidetään erityisesti putoamisuhan alla olevista oppilaista.

Matkakertomus: Each and everyone is needed – Kaikkia tarvitaan

JBA-toiminnan esittelyä: