OVET-työkalu


Otahan meidät seurantaan, jotta olet ajantasalla OVET-työkalun kehityksestä! OVET-työkalu valmistuu keväällä 2023!

OVET- työkalun kohderyhmä

OVET-työkalu on kohdennettu työhön valmentajille, uravalmentajille, mentoreille, opintoneuvojille sekä työnvälityksessä työskentelevien käyttöön. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi muiden tukitoimien rinnalla avaamaan keskusteluja valmentajan ja valmennettavan kanssa.

OVET-työkalu tukee erityisesti nuoria työelämän nivelvaiheessa olevia, mutta siitä hyötyvät myös monet muut kohderyhmät.

OVET-työkalun käytön tavoitteet

OVET-työkalun tavoitteena on valmentajan kanssa yhteistyössä saada valmennettava kasvamaan, löytämään omat voimavaransa ja saamaan vahvuutensa käyttöönsä, jotta hänellä olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä. Työkalu sopii menetelmänä heille, jotka opastavat työnhakijoita kohti työllistymistä.

OVET-työkalu

Työkalu on jaettu olympiarenkaiden värien mukaisesti eri alueisiin, joita valmennettavan kanssa toimiessa käsitellään. Työkalu opastaa tarinallisen ansioluettelon eli CV:n (Curriculum Vitae) tekoon, erityisesti ansioluettelossa olevan hissipuheen osalta. CV-kertomus kuvaa ytimekkäästi valmennettavan vahvuuksia ja mitä hän tarvitsee voidakseen parhaalla mahdollisella tavalla suoriutua työmarkkinoilla.

CV-kertomus on lyhyt, vakuuttava hissipuhe varsinaisen CV:n alussa, joka vakuuttaa työnantajat ja saa heidät kutsumaan valmennettavan työhaastatteluun. Näin ollen CV-kertomus herättää työnantajan kiinnostuksen työnhakutilanteissa.