OVET-työkalu

Työkalun alkuperäinen versio ja idea: Olympic tool, Upgrade2Work -hanke / Stebo, Belgia
OVET-työkalun kehittäminen Suomessa: Feelix – Tulevaisuuden työtaidot, Future Work skills -hanke,
toteuttaja Satakunnan ammattikorkeakoulu, rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto.
Työkalun kuvitus: Tiia From, kuvataiteilija


OVET-TYÖKALUN TEEMAKORTIT

OVET-työkalun keskeisenä ideana on kokonaisvaltaisesti vahvistaa ja eheyttää ohjattavana olevan minäkuvaa, itsetuntoa ja minäpystyvyyttä sekä lisätä käyttäjänsä tuntemusta omista toimintaansa ohjaavista arvoista ja arvopohjasta. Työkalu opastaa valmentajaa auttamaan valmennettavaa CV-kertomuksen hissipuheen rakentamisessa. Hissipuhe kuvaa ytimekkäästi valmennettavan vahvuuksia ja sitä, mitä hän tarvitsee suoriutuakseen työpaikan hakuprosessin alkutaipaleella.

Teemat:
• Keltainen – Oma taustani
• Sininen – Arjenhallintataitoni
• Vihreä – Vahvuuteni
• Punainen – Asennoitumiseni työhön
• Musta – Tällainen minä olen

Alustat:
Starttialusta
Yhteenvetoalusta
CV-kertomukseni -alusta


OVET-työkalun käyttö pähkinänkuoressa

1. Valmennettava valitsee jokaisesta OVET-työkalun teemasta starttialustalle erilaisia kortteja valmentajan kysymysten mukaisesti. Starttialusta ohjaa kysymyksissä antaen vinkkejä korttien valintaan. Tavoitteena on keskustella hetki pohtivalla otteella kunkin teeman aiheesta yleisesti (valmennettavan näkökulmasta). Starttialustan käyttö ei ole välttämätöntä kaikkien valmennettavien kanssa.

2. Toisessa vaiheessa kunkin teemakeskustelun jälkeen valmennettava valitsee 2–3 korttia käsiteltävästä teemasta yhteenvetoalustalle. Tavoitteena on valita niin tunnistettuja vahvuuksia kuin kehittämiskohteitakin. Yhteenvetoalustalle kertyy kaikkien viiden teeman mukaiset vahvuudet sekä kehittämiskohteet.

3. Kolmannessa vaiheessa aloitetaan yhdessä työstämään varsinaista CV-kertomuksen hissipuhetta. Yhteenvetoalustalta valitaan CV-kertomukseni -alustalle juuri ne vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotka liittyvät esim. haettavaan työtehtävään tai työpaikkaan, jonne CV-kertomus rakennetaan.


Korttien ja alustojen käyttöä voi soveltaa eri tavoin.

Lue lisää työkalusta OVET – Omat vahvuudet esiin työelämässä -julkaisusta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023040435038

(julkaisun pysyvä URL-osoite, linkki aukeaa uuteen välilehteen).


OVET-kortit (kaikki värit)


OVET-tool (cards in English)


OVET-kort, ordlista på svenska


Alustat (suomeksi)

Platforms (in English)