Feelix ja tulevaisuus

Elämää Feelix-hankkeen jälkeen

Feelix-hankkeessa pidetyssä loppuseminaarissa osallistujat kertoivat, miten hanke on jäänyt elämään. Feelix-hanke on muokannut ajattelua monella tavalla. Ammattilaiset ja ryhmäläiset kuvailevat hankkeen uusien ajatusten ja toimintamallien omaksumisesta mm. tavoitteettomuutta kaikista konkreettisimmaksi jatkoon. ”Tällaiset tulokset säilyttävät näön inhimilliseen tekemiseen”.

Feelixin toimintatapoja on sovellettu työyhteisötapaamisissa ja asiakkaiden kanssa tapaamisissa sekä myös muiden ryhmien ohjauksessa, vertaistuessa ja ohjaajan roolia mietittäessä. ”Yksilötapaamisissa olen noudattanut osallistujalähtöisyyttä ja varonut asettamasta tavoitteita”.

Jokaisessa asiassa/tilanteessa ei tarvitse tavoitteita (vertaistuki, kuuntelu asiakkaiden kanssa ja heidän kesken, ohjaajan roolin merkitys ryhmässä). ”Pieni muutos omassa työskentelyssä kohtaamisessa voi muuttaa paljon”.

Ulkomailta saatuja ideoita on viety hankkeen mukana eteenpäin, erityisesti Belgiassa kehiteltyä Olympia työkalua. Kansainvälisen yhteistyön kautta elää myös toivomus uusista hankkeista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Feelixit ovat lähteneet elämään myös erilaisissa yhteistyökuvioissa.

Hankkeen aikana erilaisissa tapaamisissa on hyödynnetty suomalaisia asiantuntijoita, jotka ovat vaikuttaneet myös ihmisten ajatteluun. Futuristi Perttu Pölösen luento ”Tulevaisuuden taidot” laittoi ajattelemaan osallistujan omaa toimintaa asiakkaiden kanssa. ”Toivon saavani vietyä uutta ajatusmallia kohtaamisiin.”

Hankkeen koulutuksiin osallistuneille ja muille hankkeen ulkopuolisille on suotava erityistä kiitosta hyvistä reflektoinneista ja ideoista, jotka ovat tuottaneet valtavasti arvoa koko Feelix-hankkeelle.

SAMK ja FeelWell

SAMKin opiskelijoille on jatkossakin tarjolla Feelix-ryhmätoimintaa. FeelWell: Katse opiskelijoiden hyvinvointiin-hankkeen kautta koulutetaan hyvinvointituutoreita, joille järjestetään Feelix-koulutusta. Näin he voivat jatkossa toimia Feelix-ryhmien vetäjinä.

FeelWell-hankkeesta löytyy lisätietoja Instagram-tili: https://www.instagram.com/StudyAndFeelWell/  sekä TikTok-tili: https://www.tiktok.com/@studyandfeelwell

Kuva: Pixabay

Feelix-ohjaajaksi – koulutukset

Miltä tuntuisi olla Feelix-ryhmän ohjaaja? Hanke on päättynyt, miten voin tulla jatkossa Feelix-ohjaajaksi? Voisinko lähteä itse vetämään Feelix-idean mukaisesti ryhmiä?

Oleellista on ihminen – ei ammattitaidon korostus. Feelix-ohjaajan ei tarvitse tietää ryhmäläisten taustoja. Riittää, että ohjaaja on oma aito itsensä ja omaa halun olla läsnä nuorille.

F – Future (tulevaisuus)

E – Empowerment (voimaantuminen)

E – Employment (työllisyys, työllistyminen)

L – Learning (oppiminen)

I – Innovation (uuden luominen)

X – Factor ”x” (tiedostamaton muuttuja)

Kuva: Pixabay

Feelix-ohjaaja on ohjaaja, joka suuntaa katseensa tulevaisuuteen. Taustalla on vahva voimavarasuuntautuneisuus ja into nuorten tukemiseen. Ohjaajana käytössä on mm. Olympia työkalu, jonka avulla voidaan tukea nuorten työllistymistä CV-kertomusten pohjalta. Nuoret oppivat Feelix-ryhmiltä toisiltaan. Ryhmän avulla nuoret pääsevät tuomaan esille turvallisessa ympäristössä omaa osaamistaan. Feelix-ohjaaja on myös valmis päästämään irti, hän ei toimi ryhmän aktiivi toimijana, vaan tapaamisten mahdollistajana sivuroolissa. Tässäkin on monesti ohjaajalla oppimista. 

Factori X: Jokainen ryhmäkerta on erilainen ja jokainen Feelix-ryhmä on omanlainen. Ryhmissä luodaan uusia ideoita ja toimintoja, jotka ovat juuri kyseiselle ryhmälle sopivia. Ryhmien rentous ja rento ilmapiiri on tärkeää. Rentous on ollut helposti havaittavissa kaikissa jo olleissa Feelix-ryhmissä ja tämä on ollut nuorten mukaan yksi parhaimpia asioita.

Ohjaajana on hyvä tiedostaa Feelix-ideologia ja sen tausta. Tavoitteettomuus ryhmätoiminnassa on iso osa tätä Feelix-ajatusta. Ideana on kuitenkin ohjaajan halu olla nuorten kanssa tekemisissä ja lähteä spontaanisti kokeilemaan ryhmiä. Ohjaajan tulee antaa nuorille tilaa keskinäiselle keskusteluille, kuunnella ja ohjata tarvittaessa.

Feelix-sivuilta saat paljon tukea ja materiaalia, myös tämä opaskirja ja Feelix-ohjaajan opas auttavat sinua matkan alkuun kohti Feelix-ohjaajuutta. Ennakkoluulottomuus ja ohjaajan ei todellakaan tarvitse osata tai tietää kaikkea etukäteen. Heittäydy ja kokeile, mitä saatte aikaiseksi. Ryhmä tukee myös ohjaajaa ja ohjaajana olemista.