Tietoja hankkeesta

Feelix – Tulevaisuuden työtaidot – Future works skills -hanke toteutetaan ajalla 1.4.19 – 30.6.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen päätavoitteena oli kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta kehittää tulevaisuuden työtaitoihin keskittyvää, oppimisvaikeuksia kokevien nuorten vertaisryhmätoimintaa. Lisäksi kohderyhmänä olivat ohjauksen ja koulutuksen asiantuntijat.

Nimi FEELIX tulee sanoista Future, Empowerment, Employment, Learning, Innovation and factor X. Kaikessa oppimisessa tarvitaan riittävien voimavarojen lisäksi myös luovuutta. Muuttuja X kuvaa tarpeita, joita kohderyhmällä on, mutta joita emme vielä tiedä.

Sirpaleinen, virtualisoituva ja muutosjoustavuutta edellyttävä työelämä haastaa. Samoin on tarve tutustua työn uusiin muotoihin, kuten alustatalouteen ja kevytyrittäjyyteen, jotta ne voisi kohdata turvallisesti. FEELIX-vertaisryhmiä pilotoitiin Valo-valmennusyhdistyksen kohteissa, pääasiassa Porissa ja Tampereella. Ryhmissä tutustuttiin erilaisiin tulevaisuuden työtaitoihin ja opiskeltiin niistä itselle sopivimpia.

Hankkeessa tuotettiin Feelix-vertaisryhmätoiminnan malli, joka keskittyy tulevaisuuden työtaitoihin täydentämään nuorten siirtymävaiheiden palveluita. Ryhmien ohjaukseen ja sisältöihin liittyvää aineisto on tallennettu hankkeen aikana www.feelix.fi -sivustolle.

Hankkeen pääyhteistyökumppanina on toiminut VALO-valmennusyhdistys. Hankkeessa oli mukana lisäksi kumppaneita Ruotsista, Belgiasta ja Bulgariasta. Ruotsista mukaan saimme avaimia rentoutukseen ja hyvän olon toimintaan, Belgiasta Olympic tool, jota käsittelemme tarkemmin omana kokonaisuutena sekä StreetwiZe eli kaduilla pärjäämisen resilienssiä ja Bulgariasta Green Jobs ”vihreät työt”. Me veimme tuliaisiksi mm. SomeBody-menetelmää.

Feelix-ryhmät

Feelix-ryhmät on tarkoitettu siirtymävaiheessa oleville nuorille tai vastaavassa tilanteessa oleville, jotka miettivät tulevaisuutta, tulevaisuuden työelämää ja siellä tarvittavia työtaitoja.

Hankkeen aikana vertaisryhmissä kokoonnuttiin kerran viikossa ja sen jälkeen yleensä hieman harvemmassa rytmissä, ryhmän toiveita kuunnellen yhteensä noin neljän kuukauden ajan.

Ensimmäiset Feelix-ryhmät kokoontuivat syksyllä 2019 ja viimeiset keväällä 2022. Kaikkiaan hankkeen aikana ryhmiä kokoontui 14 kappaletta, Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä, Tampereella, Sastamalassa sekä etäryhmänä.

Mitä ryhmissä käsiteltiin?
Feelix-ryhmissä käsiteltiin asioita, joita tulevaisuuden ja osin nykyinenkin työelämä meiltä kaipaa. Teemat painottuivat kunkin ryhmän tarpeista lähteviksi. Käsiteltäviä teemoja olivat mm.
• Uudet tilanteet; kysymisen vaikeus, uskallus, taito
• Vuorovaikutustaidot
• Nykyajan sirpaleinen työ ja toimeentulon kokonaisuus (työn laskutus, palkka, sosiaaliturva)
• Sähköiset työvälineet
• Mobiili- ja alustatalous, kevytyrittäjyys, koodauksen mahdollisuudet ym.

Hankkeen tulokset

Feelix-hankkeen aikana kehitettiin kansainvälisen ja kotimaisen yhteistyön kautta tulevaisuuden työtaitoihin keskittyvä Feelix-vertaisryhmätoiminta malli. Malli pilotoitiin vuosien 2019–2022 aikana.

Keskeistä tässä mallissa on ryhmien toiveesta liikkeelle lähteminen, vertaistuki ja sen hyödyntäminen mallin kehittämisessä, tavoitteettomuus ja mikro-ohjaaminen (ohjaaja ei ole keskiössä). Ohjaajan ei tarvitse olla asiantuntija ryhmien tekemisten suhteen. Osaamattomuus sallitaan, myös ohjaajalta. Vertaishuojennus nähtiin tärkeäksi, on tilaa puhua vaikeistakin asioista luottamuksellisesti.

Kansainvälisen yhteistyön tuloksena saimme muun muassa käyttöömme Suomen olosuhteisiin räätälöitäväksi belgialaisten kehittämän Olympic toolin eli Olympia-työkalun.

Hankkeen aikana koottiin Tulevaisuuden työtaidot -verkostoa, jolle järjestettiin neljä erilaista tilaisuutta. Lisäksi pidettiin kolme koulutuksellista vertaistapaamista Feelix-ohjaajille.

Hankkeen aikana syntynyt materiaali koottiin kotisivuille, joilta se on katsottavissa. Lisäksi hankkeesta koostettiin materiaalipaketteja niin Feelix-ohjaajan kirjasta (julkaisu + ladattava pdf), kuin koko Feelix-matkasta (ladattava pdf).

.

.