Tietoja hankkeesta

Feelix – Tulevaisuuden työtaidot – Future works skills -hanke toteutetaan ajalla 1.4.19 – 31.3.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen päätavoitteena on kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta kehittää tulevaisuuden työtaitoihin keskittyvää, oppimisvaikeuksia kokevien nuorten vertaisryhmätoimintaa. Kohderyhmänä ovat lisäksi ohjauksen ja koulutuksen asiantuntijat.

Nimi FEELIX tulee sanoista Future, Empowerment, Employment, Learning, Innovation and factor X. Kaikessa oppimisessa tarvitaan riittävien voimavarojen lisäksi myös luovuutta. Muuttuja X kuvaa tarpeita, joita kohderyhmällä on, mutta joita emme vielä tiedä.

Sirpaleinen, virtualisoituva ja muutosjoustavuutta edellyttävä työelämä haastaa. Samoin on tarve tutustua työn uusiin muotoihin, kuten alustatalouteen ja kevytyrittäjyyteen, jotta ne voisi kohdata turvallisesti. FEELIX-vertaisryhmiä pilotoidaan Valo-valmennusyhdistyksen kohteissa, pääasiassa Raumalla, Porissa ja Tampereella. Ryhmissä tutustutaan tulevaisuuden työtaitoihin ja opiskellaan itselle sopivimpia.

Hankkeessa tuotetaan Feelix-vertaisryhmätoiminnan malli, joka keskittyy tulevaisuuden työtaitoihin täydentämään nuorten siirtymävaiheiden palveluita. Ryhmien ohjaukseen ja sisältöihin liittyvää aineisto tallennetaan hankkeen kuluessa www.feelix.fi -sivustolle.

Hankkeen pääyhteistyökumppani on VALO-valmennusyhdistys. Hankkeessa on lisäksi mukana kumppaneita Ruotsista, Belgiasta, Bulgariasta ja Italiasta sekä Puolasta.

Feelix-ryhmät

Feelix-ryhmät on tarkoitettu siirtymävaiheessa oleville nuorille tai
vastaavassa tilanteessa oleville, jotka miettivät tulevaisuutta, tulevaisuuden työelämää ja siellä tarvittavia työtaitoja.

Vertaisryhmä kokoontuu alkuun kerran viikossa ja sitten vähän harvemmassa rytmissä, ryhmän toiveita kuunnellen yhteensä noin neljän kuukauden ajan. Ensimmäinen ryhmä kokoontuu syksyllä -19.

Mitä ryhmässä käsitellään?
Ryhmässä käsitellään mukavassa ilmapiirissä asioita, joita tulevaisuuden (ja osin nykyinenkin) työelämä meiltä kaipaa; käsiteltäviä teemoja ovat mm.
• Uudet tilanteet; kysymisen vaikeus, uskallus, taito
• Vuorovaikutustaidot
• Nykyajan sirpaleinen työ ja toimeentulon kokonaisuus
(työn laskutus, palkka, sosiaaliturva)
• Sähköiset työvälineet
• Mobiili- ja alustatalous, kevytyrittäjyys, koodauksen
mahdollisuudet ym.

Käsiteltävät teemat painottuvat ryhmäläisten toiveiden
mukaan.