Ammattilaisia koulutettiin OVET-työkalun käyttöön

OVET-työkalu (Omat Vahvuudet Esiin Työelämässä) on menetelmä, joka tukee nuoria työelämän taitevaiheessa, mutta siitä hyötyvät myös monet muut. Tavoitteena on yhdessä valmentajan kanssa löytää omat voimavarat ja vahvuudet käyttöön, jotta nuorella olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä. OVET on tarkoitettu käytettäväksi muiden tukitoimien rinnalla avaamaan keskusteluja valmentajan ja valmennettavan kanssa.

Työkalu pohjautuu Feelix-hankkeen benchmarking-matkalta löytyneeseen belgialaisen Stebo-organisaation Upgrade2Work-hankkeessa kehittämään opastavaan menetelmään (Olympic tool). Menetelmän avulla luodaan voimavaroihin keskittyvä CV:n hissipuhe.

Helmikuussa 2023 Feelix-hanke koulutti eri alojen ammattilaisia OVET-työkalun käyttöön. Koulutuksissa käytiin läpi OVET-työkalun taustaa sekä päästiin tutustumaan varsinaiseen työkaluun kortteineen ja alustoineen.

ammattilaisia tutustumassa OVET-kortteihin Feelixin koulutustilaisuudessa

Koulutukset oli suunnattu työhön valmentajille, uravalmentajille, mentoreille, opintoneuvojille, työnvälityksessä työskentelevien käyttöön sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuuksia pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksella ja myös etänä. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui 22 ammattilaista, pääosin Satakunnasta.

Ammattilaisten kommentteja työkalusta:

” Työkalu on helposti ja hyvin sovellettavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin, mikä on hyvä asia.”

” Antaa paljon ideoita!”

” Auttaa sanoittamaan omaa osaamista/ itsetuntemusta. Helposti käytettävä.”

ammattilaisia tutustumassa OVET-kortteihin Feelixin koulutustilaisuudessa
Ammattilaiset tutustuivat OVET-kortteihin helmikuussa 2023.