Testissä: OVET-työkalu

Helmi-maaliskuussa 2023 Feelix-hankkeen työntekijät jalkautuivat vapaaehtoisten opiskelijoiden pariin testaamaan kehitettävänä ollutta OVET-työkalua (Omat Vahvuudet Esiin Työelämässä). Testauksia tehtiin lähitestauksina Porin kampuksella ja etätoteutuksena.

Työkalun testauksen tarkoituksena oli saada käytännön tietoa siitä, millaiseksi testattavat kokivat OVET-työkalun käytön ja miten helppoa tai haastavaa sitä oli käyttää. Kaikkiaan testauksia tehtiin lähes 50 kappaletta. Testaajat olivat eri ikäisiä ja eri ammattialojen opiskelijoita Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Testien aikana opiskelijat pääsivät hankkeen henkilöstön opastuksella kartoittaman oma vahvuuksiaan sekä kehittämiskohteitaan työkalun viiden eri teeman mukaisesti. Tämän jälkeen testattavat kokosivat saaduista tuloksista itselleen kertomuksellisen CV:n hissipuheen.

Seuraavassa on testattavien kommentteja OVET-työkalusta sekä sen käytöstä:

”Tosi selkeä ja tosi kiva! Helppoa suomen kieltä. Voisin nähdä selkeämmin vahvuuteni ja kehittämiskohteeni.”

”Mielestäni oli kivaa ja helppoa käyttää kortteja miettien omia vahvuuksia ja kehittämiskohteitani. Näistä oli myös helppo lopuksi löytää niin sanotusti tärkeimmät vahvuudet miettien CV:tä. Nämä valitut vahvuudet ja kehittämiset oli myös helppo kirjata hissipuheeseen.”

” Työkalun käyttö tuntui helpolta ja ajatuksia herättävältä.”

” Työkalun käyttäminen oli selkeää, johdonmukaista ja yksinkertaista. Kortit auttoivat hahmottamaan vahvuudet ja heikkoudet konkreettisesti, ja niiden koostaminen yhdelle paperille selkeytti asiaa entisestään. Yhteenvetopaperin pohjalta oli helppoa alkaa kasaamaan hissipuhetta, kun vahvuudet ja kehittämiskohteet olivat selkeästi esillä yhdessä paikassa. Korttien avulla löysin myös uusia kehittämiskohteita ja vahvuuksia, joita en muuten olisi tullut ajatelleeksi. Kaiken kaikkiaan koin OVET-työkalun todella hyödylliseksi.”

” Työkalu oli yllättävän tehokas.”

” Selkeä rakenne, plussaa siitä, että toimintaohjeet samanlaisia joka osiossa. Jokerikortit olivat kiva lisä. Hyvin löysi itsestään erilaisia piirteitä, joiden kautta rakentaa cv:tä. Erilaiset kuvat korteissa selkeytti korttien katsomista. Visuaalisesti kiva. Oikein helppokäyttöisiä.”

” Mielenkiintoista ja erilaista. Sai oikein ajatella vähän syvemmin.”

OVET-työkalu on kaikille avoin ja se on kokonaisuudessaan ladattavissa hankkeen kotisivuilta, www.feelix.fi ”Materiaalit” kohdasta. Samasta paikasta löytyy myös OVET-työkalun käsikirja. Käsikirjassa kuvataan työkalun käyttö ja kerrotaan lisää työkalun taustoista, taustalla vaikuttavista taustateorioista sekä arviointiprosessista.

Feelixin hankehenkilöstöön kuuluva Susanna mietti omaa CV-hissipuhettaan OVET-korttien avulla.