Tule Feelixin etäryhmään! Feelix online-group for students!

Feelixin opiskelijoille suunnattu etätyöryhmä tarjoaa vahvistusta ja vertaishuojennusta. Nappaa kahvikuppi mukaan ja tule vapaamuotoisiin tapaamisiin HILLiin!

Grab a cup of coffee, if you like, and join in an informal FEELIX peer support meeting in HILL!

Kokoontumispäivät/Meeting days

Kokoonnutaan kerran viikossa (kesto n. 1–1,5 h/kerta). Jos joku päivä ei sovi sinulle, voit tulla mukaan myöhemminkin. Ekat tapaamiset: ti 16.3. klo 14.30, to 25.3. klo 14.30 ja ti 30.3. klo 14.30.

We will meet once a week for 1–1,5 hour. If one time doesn’t suit you, you can come along later. First dates: Tuesday 16.3. at 14.30, Thursday 25.3. at 14.30 & Tuesday 30.3. at 14.30.

HILL-linkki/Click here to join meetings: https://hill.webex.com/webappng/sites/hill/meeting/download/a29aa838aff44ad1854479b78d671278

Jumipaikka opinnoissa? Omat vahvuudet etsinnässä? Meneekö aika välillä omia menojaan?
Feelix-ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti alle 30-vuotiaille, jotka miettivät opintojensa sujumista tai jaksamistaan. Yhteisten ajatusten mukaan mennään ja luottamuksella!

Mitä Feelix-ryhmässä tapahtuu?
Vaihdetaan kokemuksia ja opitaan lisää esim. seuraavista asioista:
• Uudessa tilanteessa selviytyminen
• Omat vahvuudet
• Opintojen rytmitys, oman ajankäytön mahdollisuudet

Osallistuminen ei kerrytä opintopisteitä. Vertaisryhmässä saa olla vapaasti ja nostaa esiin niitä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Ei haittaa, vaikka ei joka kerta pääse. Ryhmän kielet suomi ja englanti. Toiveiden mukaan mennään myös tapaamisajankohdassa! Nähdään HILLissä!

Need ideas for utilizing your strengths? Does it feel like time passes by? Did your studies come to a standstill?
Feelix groups are primarily aimed at people under 30 who think about how their studies are going or their well-being. We’ll proceed according to joint ideas and with confidence!

What is a Feelix group?
Exchanging experiences and learning more about, for example:
• Coping with a new situation
• Own strengths
• Rhythmizing of studies, possibilities of using your time

Participation does not gain ECTS credits. In a peer group, you are allowed to be yourself and raise the issues that are important to yourself. It doesn’t matter if you are not able to participate every time.

Languages are Finnish and English. We’ll proceed according to your wishes! See you in HILL!

Kysy lisää/For more information: Reetta-Kaisa Kuusiluoma 044 7103929 tai reetta-kaisa.kuusiluoma@samk.fi