“No onkos tullut kesä…” -kooste kansainvälisestä kesäseminaarista 2020

SAMKin FEELIX-hankkeen järjestämään kansainväliseen seminaariin 3.-5.6.2020  osallistuivat kumppanimme Belgiasta (Upgrade2Work-hanke/Stebo) ja Bulgariasta (Popovon kunta). Alun perin tilaisuus oli tarkoitus järjestää fyysisesti Porissa mutta koronan vuoksi päädyimme toteuttamaan tapahtuman ZOOM-yhteyden kautta.

Kesäpäivät olivat osa Stebon ja Popovon yhteisen EU-hankkeen toimintaa. SAMK on mukana hankkeessa ulkopuolisena kumppanina. Tapaamisen tarkoitus oli keskinäinen oppiminen ja tiedon vaihto. Tunnelmaa kevensivät kesäiset valokuvat Suomesta, Porista ja SAMKista.

kesäinen kuva Samk kampus Pori
Samk-kampus Pori

Seminaariin osallistujia olivat mm. Callina Celine, Engelen Ann, Georgieva Dani, Kuusiluoma Reetta-Kaisa, Latostenmaa Kaarina, Marinkeva Diana, Myllymaa Tapio, Stancheva Kalina, Valtanen Susanna, Vanderhaeghe Ann ja Vatcheva Veselka. Seminaarin puheenjohtajana toimi tohtori Anne Kärki.

Keskiviikko 3.6.2020

Verkkotapaaminen käynnistyi osallistujien esittelyillä ja tapaamisen tavoitteiden asettamisella. Kaikkien mielestä tärkeää oli hyvien käytäntöjen vaihto.

Seuraavaksi keskustelu siirtyi COVID-19 –tilanteeseen ja sen seurauksiin eri maissa.

Päivä jatkui FEELIX-hankkeen esittelyllä. FEELIX-hankkeen työntekijät esittelivät itsensä ja kertoivat, mitä he pitävät tulevaisuuden työtaitoina, mitä FEELIX-ryhmissä tehdään ja mistä nimi ”FEELIX” juontaa juurensa. Ryhmissä tuetaan hyvinvointia ja luovuutta. Kohderyhmää ovat nuoret, joilla on mm. oppimisen vaikeuksia. Tulevaisuudessa työelämän vaihtoehtoja voivat olla esim. alustatalous tai kevytyrittäjyys. Ryhmissä on havaittu, että nuorten pitää saada tuntea olonsa turvalliseksi ja että vertaisryhmä voi voimaannuttaa. FEELIX-toiminnassa on tähän mennessä toteutunut yli 20 ryhmätapaamista, joista yksi on ollut opiskelijaryhmä. Kerroimme myös helmikuussa Porissa pidetyistä Tulevaisuuden työtaidot –päivistä, joihin osallistui 56 henkilöä.

FEELIX-hankkeessa luodaan uudenlainen vertaisuuteen perustuva ryhmätoiminnan malli nuorten siirtymävaiheen palveluihin, tulevaisuuden työtaitojen oppimisen tueksi. FEELIX-ryhmissä opetellaan erinäisiä taitoja kuten digitalisaatioon liittyviä asioita, aikataulutusta, sosiaalisia taitoja, elämäntaitoja ja työelämätaitoja jne. Ryhmissä puhutaan myös osallistujien vahvuuksista ja osallistujille annetaan aikaa puhua ja olla yhdessä.

FEELIX-hankkeen työntekijät kertoivat myös matkasta Karlskronaan, Ruotsiin, jossa sijaitsee Blekinge Kompetenscentrum –niminen osaamiskeskus.  Blekingessä on ymmärretty, että rentoutuminen saa ihmisen voimaan paremmin. Heillä sovelletaan Yhdysvalloista lähtenyttä Anthropedia-valmennuksen mallia (anthropedia.org). Blekinge Kompetenscentrumin kohderyhmää ovat nuoret ja maahanmuuttajat.  Blekingessä toimii myös Mind the Gap –projekti.

Kerroimme, että Suomessa on vastaavia, mm. SomeBody®, josta kerrotaan seminaaripäivillä lisää. Belgialaisten mielestä FEELIX-toiminta on tärkeää ja he ovat ottaneet oppia myös Ruotsin metodeista.

Torstai 4.6.2020

Toisena seminaaripäivänä belgialaiset ja bulgarialaiset kumppanimme pitivät omat esityksensä. Ensin oli vuorossa belgialainen Stebo. Stebo on ”social profit organization”; osaamiskeskus, jonka toiminnassa tärkeää on asuminen, työ, yrittäjyys, energia ja naapureiden auttaminen. Stebon päämaja on Genkissä, joka on kaupunki Flanderin alueella, Limburgin provinssissa. Genkin tunnuslause on ”Kaikkien Genk”. Kaupungilla on vahva kaivoshistoria hiilen, ”mustan kullan”, kaivamisessa. Valitettavasti alueella on myös työttömyyttä, jota Stebo osaltaan yrittää helpottaa.

Stebon Upgrade2Work-hankkeen ydin on EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien työelämään integraation lisääminen.

Lisätietoa Upgrade2Work-hankkeesta:

Koska: 1.10.2018-31.3.2021.

Kuka: flaamilaiset kumppanit: Stebo, HIVA, Solentra

Ylikansalliset kumppanit: Popovo, Bulgaria ja SAMK, Suomi

Miten: Hankkeessa käsitellään viittä teemaa, jotka voivat olla integraation esteitä:

  1. ammattimainen koulutus (tailor-made vocational training)
  2. työpaikalla oppiminen (tailor-made workplace learning)
  3. työkieli (training opportunities in workplace language)
  4. psykososiaalinen teema (attention to psychosocial problems)
  5. selviytymistaidot (upgrading of survival skills)

Stebon edustajat ovat järjestäneet Dialogi-päiviä, joissa on kuultu pakolaisten kokemuksia. Päiville on kutsuttu työnantajia ja tilaisuudet ovat olleet osallistavia ”suunnittelutehtaita”.

FEELIX-projektin työntekijät osallistuivat Dialogi-päivään syksyllä 2019. Tuolloin meille esiteltiin myös StreetwiZe-organisaatio, joka kouluttaa yrityksiä siinä, miten katulapsien taidot ja kyvyt voidaan ottaa käyttöön myös asiakkaiden yrityksissä. Tuotto käytetään ”Mobile School” -toimintaan maailman slummeissa. 

Keskustelimme uudenlaisen, läpinäkyvän CV-kertomuksen rakentamisesta. Kertomuksesta selviäisi yksityiskohtaisesti, mitä henkilö on tehnyt viimeiset 5 vuotta. Lisäksi keskusteltiin mm. siitä, miten Maastrichtin yliopistossa on tutkittu kulttuurieroja ja kulttuurillista herkkyyttä ja miten UpGrade2Work -hankkeen tarkoitus on tuottaa ”työkalupakki” ohjaajille.

Stebon edustajien jälkeen oli vuorossa Popovon esitys. Popovon kaupunki sijaitsee Koillis-Bulgariassa. Projektin työntekijät esittelivät Stebon kanssa tehtävän yhteistyöprojektin tavoitteet ja päämäärät. He kertoivat, että he yrittävät kehittää ”vihreitä töitä” ei-aktiivisille, alle 29-vuotiaille nuorille. He ovat järjestäneet mm. seminaarin 30:lle ei-aktiiviselle työttömälle henkilölle, joille on hankittu omat iPadit verkkotoimintojen mahdollistamiseksi.

Popovon ja Stebon yhteishankkeessa on neljä aktiviteettia:

Aktiviteetti 1: Parhaiden käytäntöjen ja innovatiivisten lähestymistapojen analysointi kumppanien kanssa/välillä

Aktiviteetti 2: Sosiaalisten innovaatioiden sovittaminen ja vahvistaminen

Aktiviteetti 3: Saavutettujen tulosten arviointi sovellettavuuden mukaan

Aktiviteetti 4: Levittämistoimenpiteet

Perjantai 5.6.2020

Kolmas ja viimeinen verkkoseminaaripäivä keskittyi SomeBody®-menetelmän esittelyyn. Reetta-Kaisa Kuusiluoma kertoi, että SomeBodyssa on kysymys kehotietoisuudesta toimintakyvyn ja osallisuuden tukena. Suomessa on 140 SomeBody-ohjaajaa. Myös Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on kiinnostunut tästä metodista.

kuvituskuva

Päivä päättyi yhteenvetoon ja tulevaisuuden suunnitelmien tekoon. Sovimme uudet tapaamiset lokakuulle ja joulukuuhun 2020 ja keskustelimme mahdollisuuksista osallistua toistemme järjestämiin tapaamisiin ja tapahtumiin. Lopuksi toivoimme, että myös bulgarialaiset tulevat tulevaisuudessa aktiivisiksi jäseniksi LinkedIn-ryhmäämme.

Kaarina Latostenmaa, Susanna Valtanen