Sauna ja sisu – mitä suomalaisuus mielestäsi on? Vastaa kyselyyn! Questionnaire: what is Finnishness to you?

Mitä suomalaisuus mielestäsi on? Auta meitä asiassa. Vastauksia käytetään Feelix-hankkeen Olympia-työkalun kuvituksen inspirointia varten. Olympia-työkalu auttaa käyttäjäänsä CV-kertomuksen tekemisessä omien vahvuuksien tunnistamiseksi. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin.

What do you think Finnishness is? Please help us with this. The answers will be used to inspire the illustration of the Feelix project´s Olympic tool. The Olympic tool helps one in making a CV narrative in order to identify one’s own strengths. The questionnaire is answered anonymously, and it only takes a few minutes to answer.

Linkki kyselyyn/link to questionnaire: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13393/lomakkeet.html

Kysely on avoin 9.9.22 asti/Questionnaire is open until 9th September -22.

Kiitos vastauksistasi! Thank you for your answers!