Ohjaamon vierailu 22.9.2022

Feelix-hankkeessa kehitämme benchmarking käynniltä Belgiasta saatua Olympic tool -työkalua. Työkalu on alun perin tarkoitettu maahanmuuttajien työllistämisen tukemiseen. Se auttaa käyttäjäänsä hahmottavaan omia työelämävahvuuksia ja niiden pohjalta syntyy työnhaussa tärkeä hissipuhe.

Me tykästyimme hankkeessa työkalun ideaan ja saimme belgialaisilta luvan kehittää sekä muokata työkalua edelleen Suomen olosuhteisiin. Kohderyhmäksi valitsimme Feelix-hankkeen kohderyhmänä olevat eli nuoret ja siirtymävaiheessa olevat. Työkalu suunnataan kuitenkin ammattilaisille, jotka työskentelevät nuorten ja siirtymävaiheessa olevien kanssa työnhaun ja työelämään siirtymisen tukijana.

Kehitettävässä työkalussa, kuten alkuperäisessäkin Olympia -työkalussa on olympia renkaiden mukaisesti viisi eri aihealuetta, joita käyttäjä käy läpi ohjaajansa kanssa. Me Feelix-hankkeessa lähdimme miettimään ja kartoittamaan aihealueiden teemoja ja käsitteitä meidän kohderyhmäämme sopiviksi. Taustalla käsitteitä oli pohtimassa Feelix-hanketiimiläisten lisäksi pieni joukko satunnaisia vapaaehtoisia nuoria. He toivat omia näkemyksiään käsitteistä ja ajatuksista.

Halusimme käsitteiden testaamiseen myös ammattilaisten näkökulmaa. Tähän tarvitsimme ammattialaisia, jotka työskentelevät nuorten parissa. Hyvä yhteistyötaho löytyikin Porin Ohjaamon henkilökunnasta, jolle nuorten kanssa työskentely on tuttua. Saimme Porin Ohjaamosta henkilökuntaa vieraaksemme 22.9.2022. Ohjaamoita on Suomessa useampia. Ne tarjoavat maksutonta apua kaikille alle 30-vuotiaille nuorille työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.

Vierailun tarkoituksena oli, että Ohjaamon väki testaisi Olympia -työkalua ammattilaisen näkökulmasta. Erityisesti halusimme Ohjaamolaisten miettivän työkaluun tulevia käsitteitä. Olivatko ne heidän mielestään ymmärrettäviä nuorten kanssa tehtävään työhön ja puutuisiko meiltä kenties joitain tärkeitä käsitteitä eri teemojen alta. Kävimme keskustelua myös teemoista ja niiden nimistä.

Aluksi tutustuimme toisiimme ja teimme pienen harjoituksen, jolla virittäydyimme päivän teemaan. Ohjaamon väelle kerrottiin yleistä tietoa Olympia -työkalusta ja sen taustoista. Sen jälkeen he saivat testata työkaluun tulevia aihe alueita ja käsitteitä pienryhmissä. Pienryhmien testaamisen jälkeen kävimme palautekeskustelun kunkin olympiarenkaan värin mukaisesti käytössä olleista käsitteistä.  

Saimme palautteiden kautta arvokasta tietoa työkalun soveltuvuudesta käytäntöön ja roppakaupalla uusia ideoita työkalun jatkokehittämiseen. Ohjaamolaiset kokivatkin, että tuleva työkalu on helppokäyttöinen, innostava ja mielenkiintoinen. He kokivat myös, että työkalu on hyvä lisä mm.

  • Nuorten vahvuuksien esille tuomiseen
  • Työn kehittämisessä, osa teema-alueista sopii esimerkiksi itsearviointiin sellaisenaan
  • Elämän ja elämän hallinnan keskustelemisissa nuorten kanssa ja matkalla nuoren elämään ja mahdolliseen opiskeluun/työnhaun poluille ja tutustumiseen

Lämmin kiitos, Porin Ohjaamo!