Each and everyone is needed – Kaikkia tarvitaan

FEELIX-hankkeen kaksikko matkusti kesäkuussa 2022 aurinkoiseen Saksaan, Hampuriin. Benchmarking-vierailun tarkoituksena oli tutustua Jugendberufsagentur Hamburg Wandsbekiin. Se on yksi Hampurin seitsemästä JBA-keskuksesta. JBA on nuorten työllisyystoimisto, joka vastaa jossain määrin Suomessa toimivia Ohjaamoja.

BA:n toimitilat Hampurissa. Kuva: Reetta-Kaisa Kuusiluoma

JBA-Hampurin verkoston koordinaattori Christine Schroeder ja verkostopäällikkö Khalil Ahmed esittelivät JBA:n toimintaa ja heidän toimitilojaan. Pääsimme myös jutustelemaan toimiston muiden työntekijöiden kanssa. Vierailun aikana tuli selvästi esiin se, miten tärkeitä nuoret ja heidän työllistymisensä ovat työntekijöille.

Kuvassa Susanna ja pääisäntämme verkoston koordinaattori Christine Schroder ja verkostopäällikkö Khalil Ahmed. Kuva: Reetta-Kaisa Kuusiluoma.

Seuraavaksi lähdimme HIBB:iin eli Hampurin ammatillisen koulutuksen instituuttiin. Opimme heidän datanhallintasysteemistään, jossa seurataan tarkasti mihin oppilaat etenevät ns. kymppiluokan jälkeen. Pohdimme, miten Suomessa vastaavassa tilanteessa toimitaan eli onko Suomessa vastaavaa käytäntöä. Huolta pidetään erityisesti putoamisuhan alla olevista oppilaista (unsecured whereabouts). Heille aloitetaan poissaolomenettely ja kutsutaan käymään JBA:lla. Näitä nuoria on vain alle puoli prosenttia ikäluokasta.

Matkan parasta antia oli ymmärtää, kuinka yleistä oppisopimuskoulutus on Saksassa ja miten nuoren yksilölliset tarpeet otetaan huomioon oppisopimuspaikoissa. Myös yritysyhteistyö ja yrityksiltä saatava rahoitus on tärkeää. Näin nuorten ja yritysten tarpeet kohtaavat. Kuulimme myös, miten JBA jalkautuu nuorten pariin jopa kotikäyntien muodossa ja miten JBA toimii ns. yhden luukun taktiikalla.

Vehreä ja kesäinen Stadtpark. Kuva: Reetta-Kaisa Kuusiluoma

Kirjoittajat: Susanna Valtanen ja Reetta-Kaisa Kuusiluoma