Belgian benchmark-vierailulla päästiin mukaan ohjaajapäiville ja opittiin uutta vahvuuksista

Marraskuun lopulla 2019 FEELIX-hankkeen kolmikko suuntasi Belgiaan. Vierailu kytkeytyi belgialaisen Stebon koordinoimaan kansainväliseen yhteistyöhön Upgrade – Knowledge platform for innovative jobs, Tailor made for migrants and youth.

Tässä ESR-hankkeessa Stebo ja Bulgarian Popovo ovat virallisia jäseniä. FEELIX-hanke on mukana oman kansainvälisen toimintansa kautta. Upgrade2Work-hankkeen Belgian kohderyhmänä ovat siirtymävaiheessa olevien nuorten maahanmuuttajien ohjaajat sekä lähialueen sidosryhmät, jotka tutkivat ja kehittävät ohjausmenetelmiä.

Kuvituskuva
Kuva: Luc Gijbels

Vierailun ensimmäisenä päivänä osallistuimme hankkeen järjestämille, järjestyksessään toisille ohjaajapäiville, joissa pääteemana oli ryhmissä pohtia ohjaajuutta ja parhaita käytäntöjä maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen. Mukana oli myös nuoria maahanmuuttajia kokemusasiantuntijoina. Toiminnan ajatus on, että kaikki osallistujat tuovat oman panoksensa yhteiseen käyttöön, oppivat toisiltaan ja saavat yhteistä innostusta uusien toimivien menetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Ohjaajapäiville osallistui noin 60 henkilöä ja paikkana oli kaunis Alden Biesen –niminen linna Bilzenissä.

Picture of Alden Biesen castle
Kuva: Kaarina Latostenmaa

Inspiraationa Streetwize

Ohjaajapäivien alussa kuulimme StreetwiZesta, jonka toiminnan ydin on järjestää koulutusta katulapsille maailman slummeissa ja näin tehdä heidän elämästään parempaa. Opetuksessa tarvittavat ”taulut” tuodaan paikalle peräkärryllä ja opetus sujuu slummin keskellä ilman erityisiä järjestelyjä.

Keskiössä ovat lasten omat selviytymistaidot ja luottamus niihin. Kuulimme vaikuttavia tarinoita siitä, miten lapsen tai nuoren elämä on muuttanut suuntaa, kun hän on saanut ympärilleen ihmisiä, jotka uskovat häneen ja luovat mahdollisuuden oppimiseen.

StreetwiZe on kerännyt katulasten selviytymistaitoja ja huomannut, että moni niistä olisi vahvuus myös rikkaissa yhteiskunnissa. Tästä oivalluksesta on kehitetty vakavaraisille yrityksille suunnattu hintava koulutuspaketti, jonka tuotto menee slummikoulutoimintaan lasten ja nuorten hyväksi.  

Tutustu StreetwiZen toimintaan ja katso video liikuteltavasta koulusta: https://www.socialeinnovatiefabriek.be/nl/praktijk/mobile-school-en-streetwize#sthash.BwB1DOHL.dpbs

Ennakkokäsitysten sudenkuopat ja vahvuuksien löytäminen

StreetwiZen aloituspuheenvuoro ohjaajapäivässä sai monet huomaamaan, että vahvuuksia on löydettävissä yllättävistä suunnista. Mietittiin myös ennakkoajatuksia, jotka usein vaikuttavat siihen, kenen uskomme sopivan tulevaisuuden työtehtäviin. Ryhmätyöskentelyssä nousikin esille tähän liittyviä seikkoja ohjaajuudessa: omiin ennakkoajatuksiin paneutuminen on tärkeää ja missä tahansa olosuhteissa ryhmätoiminta voi lähteä osallistujien vahvuuksista

Kuvituskuva
Kuva: Luc Gijbels

Upgrade2Work -hanke sai päivästä hyvää materiaalia kehitystyöhönsä. Ohjauskäytäntöjen parhaita käytäntöjä kootaan lisää vuoden 2020 aikana ja teemaryhmät kokoontuvat jalostamaan niitä nimenomaan tulevaisuuden työtaitojen näkökulmasta. Keväällä 2021 valmis ohjauskäytäntöjen työkalupakki on myös FEELIX-hankkeen käytettävissä.

Stebon syvin olemus ja 21. vuosisadan työtaidot

Toisiin tutustuminen jatkui seuraavana päivänä. Matkasimme Genkiin, jossa sijaitsevat Stebon toimitilat. Yhteistyökumppaneidemme Ann Wanderhagin ja Ann Engelenin lisäksi paikalla oli myös muuta Stebon henkilökuntaa ja Upgrade2Work-hankkeen tutkijakumppaneita, mm. Peter De Cuyper, Research leader Labour market and integration (HIVA – KU Leuven).

Stebon tavoitteena on tavoitella reilumpaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet. Stebon asiantuntijat osallistuvat lähiyhteisön kehittämiseen, asumisneuvontaan ja antavat työhönvalmennusta. Hanketoiminnalla on tässä keskeinen osa.

Stebon johtaja Erwin De bruyn kertoi myös heidän maalämpöön perustuvasta omavaraisuudestaan, josta riittää myös pienimuotoiseen myyntiin. Kestävä kehitys on Stebolle tärkeää ja he ovat jo pitkään olleet mukana Limburgin kaivosalueen uusiokäytön kehitystyössä.

Picture of Erwin De bruyn, the Manager of Stebo
Kuva: Kaarina Latostenmaa

Kävimme läpi toistemme hanketoimintaa ja asiantuntijaluentona kuulimme Sofie Cabuksen (HIVA – KU Leuven) esityksen ”21st century Work skills”. Tämä kirvoitti meidät syvällisiin keskusteluihin siitä, mihin suuntaan maailma menee ja mihin erityisesti meidän kannattaa suunnata huomiomme.

Reflektiota Suomeen

Vierailun aikana monessa puheenvuorossa vilahteli tuttuja teemoja suomalaisista lähestymistavoista. Mietimme, miten pirstaleinen järjestelmämme saa nuo ajatukset toimimaan ja sitoutuvatko kaikki toimijat niihin. Liikkeelle pitäisi lähteä osallistujien vahvuuksista ja pohtia, miten ne löydetään ja nostetaan esille ryhmätoiminnassa. Tätä asiaa on jo Feelix-ryhmissä pohdittu ja peilattu ohjaajien omassa toiminnassa.

Kuvituskuva
Kuva: Luc Gijbels

Matkalta löytyi Feelix-hankkeen toimintaan sovellettavaa mm. se, miten ryhmätoiminnassa voidaan paremmin nähdä maahanmuuttajataustaisten osallistujien osaaminen. Mietimme myös, miten onnistua siinä, että siirtymävaiheessa olevat nuoret erilaisilla taustoilla voivat hyödyntää vahvuuksiaan Suomessa. Kaiken kaikkiaan keskustelut ja luennot vakuuttivat siitä, että 21. vuosisadan taitojen pitäisi olla huomioituina kaikkien nuorten koulutuksessa ja ohjauksessa.

A definition of 21st century skills according to Voogt & Roblin, 2012.

Kunnes taas tapaamme

Upgrade2Work -hankkeella on Belgiassa kaksi teemaryhmää. Ensimmäinen keskittyy tulevaisuuden työelämään ja sen edellyttämään ohjaajuuden muutokseen. Se on otsikoitu New jobs: guidance and support for migrants and youth to take new kinds of jobs. Toisessa teemaryhmässä paneudutaan uusiin työtaitoihin ja niiden ohjaamisen keinoihin. Teemaryhmän nimi on New skills and coaching approaches.

Onneksi yhteistyö jatkuu, niin saamme kuulla teemaryhmien työn etenemisestä. Seuraava tapaamisemme on kesäkuussa 2020 etänä ja kolmas keväällä 2021, ohjauskäytäntöjen työkalupakin valmistuessa.

Odotamme jo mahdollisuutta jälleen yhdessä kehittää eteenpäin ajatuksiamme tulevaisuuden työtaidoista ja sellaisesta ohjaajuudesta, joka parhaiten palvelee kohderyhmäämme.

Kirjoittajat Kaarina Latostenmaa, Susanna Valtanen, Anne Kärki ja Tapio Myllymaa.