Feelix vertaisryhmätoiminnan malli opiskelijoille: merkitys

  • Vertaistukea. Kokemusta uusista tilanteista.
  • Turvallinen ja luottamuksellinen ryhmä puhua vaikeistakin asioista.
  • Eväitä tulevaisuuteen.
  • Omien vahvuuksien tunnistamista.
  • Kokemusten vaihto on lisännyt huojennusta – en ole yksin. Elämä on monenlaista.
  • Yhteiset tekemiset ja vaihtelu ovat parantaneet hyvinvointiani.
  • Alan uskoa omiin hyviin puoliini.
  • Katson tulevaisuuteen luottavaisemmin mielin.
  • Olen saanut rohkaisua mennä eteenpäin ja tietoa työn uusista muodoista.
  • Osa ryhmäläisistä on minulle tärkeitä jatkossakin.
viisilehtinen apila